Co poskytuje TachoScan? Datum a termíny stažení zobrazuje datum posledních načtených dat z karet řidičů nebo digitálních tachografů a doporučené termíny dalších stažení vygenerovaných na základě nastavení programu. Historie čtení  zobrazuje seznam souborů / načtení, které byly staženy do programu. Data, které mají nesprávný certifikát, nebo data, u nichž je počet dní od předchozího načtení větší než 28 dnů (pro kartu řidiče) nebo 90 dnů (pro tachograf), jsou označeny červeně. Porušení řidiče   představuje porušení nařízení 561/2006 (normy pro doby řízení a odpočinku) a směrnice 2002/15 / ES. V této zprávě software také uvádí porušení nezaznamenávání činností na kartu řidiče (žádná období dat na kartě řidiče) a porušení nezadání symbolu země, na začátku a konci pracovní doby. Kromě dalších porušení poskytuje software také informaci, kdy byla karta vložena v tachografu na dobu nepřerušeného odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Analýza rizika ztráty dobré pověsti   představuje průměrný počet velmi závažných porušení předpisů, který se počítá na základě nařízení Komise (EU) 2016/403, přílohy II, spolu se seznamem řidičů a seznamem spáchaných porušení předpisů. Týdenní kontrola pracovního režimu řidiče   je rozdělena do několika částí. První část zobrazuje seznam porušení předpisů řidiče spolu s úrovní přestupku. Úroveň porušení předpisů (MP, ZP, VZP a NP) se zobrazuje v souladu s nařízením EU 2016/403. V další části je zpráva rozdělena na části ekvivalentní následujícím týdnům. V každé části je zobrazena týdenní a dvoutýdenní doba řízení (pro aktuální a předchozí týden) s komentáři k možným případům překročení standardů a doby řízení dostupné v příštím týdnu. Níže jsou zobrazeny informace o dobách týdenního odpočinku: doba čerpání odpočinku a jeho trvání, možné snížení a kompenzace, poté počet dní mezi předchozí a aktuální dobou týdenního odpočinku. V daném týdnu, pro každý den, kontrola denní doby řízení, je uvedena maximální doba odpočinku a denní doba odpočinku vybraná řidičem. Kromě toho se zadávají komentáře k těmto časům s uvedením souladu s nařízením (EHS) č. 561/2006. Rozdělení na den se provádí podle ustanovení zákonů.
Domů Domů
Kontakt
Zástupce společnosti INELO pro Českou a Slovenskou republiku František ROKOŠ                          rokos@sludo.cz TachoScan tel. 608 24 24 25 Náměstí Lužické 158/12 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info